EĞİN HALISI:
        Halı ve kilimlerimiz, kültür varlıklarımız içinde önemli bir yere sahiptir. Tarihimizden gelen bütün belgeler gibi düğümlü dokuma halılarımız veya düz atkı yüzlü dokuma kilimlerimiz, dokunduğu tarihsel sürecin sosyal, estetik, ekonomik normlarını yansıtma özelliği göstermesi nedeniyle, Türk medeni coğrafyasının değerlendirilmesinde önemli kültürel belgelerdendir. Özellikle Türk kültürüne ait bir kültür mirası olarak halı ve kilimlerimizin bu kimlik içinde özel bir yeri bulunmaktadır. Eğin (Kemaliye) ve çevresi, tarihsel derinlik içinde yaklaşık olarak 12. yüzyıldan itibaren çok yoğun Türkmen grupların iskanına kucak açmış, bu yönüyle de Türkmen halı, kilim ve diğer el sanatları açısından oldukça zengin bir kültürel mirasa sahip olmuş önemli ve eski bir Türkmen yerleşim yeridir. Eğin düz ve düğümlü dokuma halı veya kilimleri, Horasan üzerinden Eğin’e gelen Türkmen grupları ile Kafkasya üzerinden Eğin’e gelen Türkmen gruplarının gelenekleri ile buluşan bir renk ve estetik dokuma kültürüne sahiptir. Gerçekten de Eğin camilerinde gördüğümüz teberrukat eşyası halı ve kilimler içindeki çok özel bazı dokuma parçaları, gerek Horasan çevresi Türkmen halıları ana estetik karakterlerini, gerekse Kafkasya çevresi Türk dokuma estetik karakterlerini bir arada bulunduran çok özel bir desen karışımını yansıtmaktadır. Genel olarak Eğin çevresi düğümlü dokuma halılarını şu üç ana başlık altında inceleyebilmek mümkündür: 1. Eğin veya çevre köylerde dokunmuş geleneksel Türkmen desenli Köy el halıları. 2. 20. yüzyıl başlarında bölgede dokunmaya başlanan pamuk çözgülü ticari halılar. 3. Eğin Tarihi camilerinde bulunan çok kıymetli Anadolu halıları.