Erzincan Defterdarlığı Hazineye Kayıtlı Taşınmazların 49 Yıllığına İrtifak Hakkkı İlanı İçin Tıklayınız./kurumlar/erzincanilozelidaresi.gov.tr/%C4%B0lanlar/Defterdarl%C4%B1k%201209.pdf